------------- MAIN ----------------- -->

Madde ve enerji kaynaklarının endüstriyel sistemler içerisinde dönüşümünün sağlanması, endüstri ile doğal ekosistem arasındaki ilişkilerin detaylandırılarak etüt edilmesi ve endüstriyel sistemlerde proses odaklı değişikliklerin gerçekleştirilmesi ile daha sürdürülebilir endüstriyel sistemler oluşturulmasını hedefleyen çevreci bir yaklaşımdır.

DESTEK HATTI

sticky-logo