------------- MAIN ----------------- -->

Planlı bir sistem içinde genel enerji verimliliğinin arttırılması için disiplinli bir yönetim şekli ile enerji tüketiminin ölçülmesi ve rapor edilmesi.