------------- MAIN ----------------- -->

Fabrika üretim sürecinde enerji maliyetlerinin, ekonomik olarak tanımlanması, maliyet düşürücü çalışmaların araştırılması.