------------- MAIN ----------------- -->

Aksi takdirde atık olarak çöplüklere gidecek olan atık veya malzemelerden, elektrik veya ısı olmak üzere enerji elde edilmesi.