------------- MAIN ----------------- -->

Bir yatırımdan beklenen finansal getirinin yanısıra ölçülebilir pozitif sosyal ve çevresel etki yaratan yatırımlar.