------------- MAIN ----------------- -->

Doğal ekosistemlerin bozulduğu veya tahrip edildiği alanların, insan müdahalesiyle yeniden canlandırılması ve eski haline getirilmesi işlemidir.