------------- MAIN ----------------- -->

Sosyal, çevresel, ekonomik etkenleri tehlikeye sokmadan gıda güvenliğinin sağlanması ve toplum için gıda ilkelerinin doğru bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayan sistemdir.