------------- MAIN ----------------- -->

Doğal kaynaklar tüketilmeden gerçekleştirilen ekonomik kalkınma.