------------- MAIN ----------------- -->

Üretim endüstrisinin hammadde kullanım ve yeniden kullanım modellerini doğanınkilerle eşleştirerek daha sürdürülebilir uygulamalara geçmesine yardımcı olmak için oluşturulmuş bir kavramdır.