------------- MAIN ----------------- -->

Küresel Hedefler olarak da bilinen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) 2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve 2030 yılına kadar tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir eylem çağrısı olarak kabul edilmiştir. 17 SKA; bir alandaki eylemin diğer alanlardaki sonuçları etkileyeceğini ve kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik arasında denge kurması gerektiğini kabul eder. 

Paylaş

DESTEK HATTI

sticky-logo