------------- MAIN ----------------- -->

2030’a kadar şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak.


BM’ye göre, 2050 yılında dünya üzerinde şehirlerde yaşayan insanların oranı % 68’e çıkacak.


Hedef; 2030’a kadar herkesin yeterli, güvenli ve uygun fiyatlı konutlara ve temel hizmetlere erişimini sağlanmak ve gecekondu mahallelerini iyileştirmek.

NASIL? Dar gelirlilerin konuta erişiminin artırılması, afet yönetim sürecine iklim değişikliği faktörünün entegre edilmesi, akıllı ve sürdürülebilir şehirlere yönelik altyapı gelişiminin sağlanması.

DESTEK HATTI

sticky-logo