------------- MAIN ----------------- -->

Enerji, "gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılıyorsa sürdürülebilirdir." Sürdürülebilir enerji tanımlarının çoğu, sera gazı emisyonları gibi çevresel hususlar ile enerji yoksulluğu gibi sosyal ve ekonomik hususların dikkate alınmasını içerir. Rüzgar, hidroelektrik, güneş ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynakları fosil yakıt kaynaklarına kıyasla çok daha sürdürülebilirdir.

Paylaş

DESTEK HATTI

sticky-logo