------------- MAIN ----------------- -->

Sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını sağlamak.


2022 'Dünya Limit Aşımı Günü' 28 Temmuz olarak açıklandı. Bu, dünya üzerinde 2022 yılı için ayrılan kaynakları 209 gün içinde tükettiğimiz anlamına geliyor.


Hedef; 2030’a kadar sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını hayata geçirmek,


NASIL? Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve etkin kullanımı, kimyasalların yönetimi, temiz üretim/eko-verimlilik uygulamaları ve Ar-Ge faaliyetlerinin daha bütüncül bir anlayışla ele alınması.

DESTEK HATTI

sticky-logo