------------- MAIN ----------------- -->

Toplumsal sorunları finansallaştırmak için geliştirilen yenilikçi bir girişim olan SET; sosyal veya çevresel sonuçlara ulaşmak için bir “sonuç için ödeme yapan taraf” ile bir servis sağlayıcı kuruluş arasında hizmetlere yönelik yapılan sonuç odaklı sözleşmedir.