------------- MAIN ----------------- -->
İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir.

3Rs- (reduce, reuse, recycle): Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür.

4Rs- (refuse, reduce, reuse, recycle): Reddet, azalt, yeniden kullan, geri dönüştür.

5Rs- (refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle): Reddet, azalt, yeniden kullan, yeniden tasarla, geri dönüştür.

DESTEK HATTI

sticky-logo