------------- MAIN ----------------- -->

Tüm sosyal ağların kolektif değeri; bireylerin ve grupların birlikte çalışmasını sağlayan toplumsal bağlantılar ve paylaşılan değerler.