------------- MAIN ----------------- -->

Sürdürülebilir mimari, insanlığın çevre üzerindeki etkisini sınırlamak için tasarlanmış binaları ifade eder. İnşaat malzemelerinin seçimi de dahil olmak üzere planlama ve yapım sürecinin her yönünü kapsıyan bu mimari, ısıtma, soğutma, atık ve havalandırma sistemlerinin tasarımı, uygulaması, yapının doğal peyzaja entegrasyonu dahil her süreci çevrenin iyiliği gözeterek hayata geçirir.

Paylaş
Richard Register "ekokent" terimini 1987 yılında yazdığı ‘Ecocity Berkeley: sağlıklı bir gelecek için şehirler inşa etmek’ adlı kitabında ortaya atmıştır.

Sürdürülebilir şehir kavramının bir diğer öncü ismi ise daha sonra Ecopolis Architects'i kuran mimar Paul F. Downton'dır.

DESTEK HATTI

sticky-logo