------------- MAIN ----------------- -->

Bir kuruluşu daha akıllı, daha başarılı ve daha sürdürülebilir bir işletmeye dönüştürmek için o kuruluşta değişime liderlik etmeyi amaçlayan kişidir.