------------- MAIN ----------------- -->

Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek.


Nitelikli işgücü ve teknolojik ilerleme ekonomik büyümenin belirleyicileri olarak kabul ediliyor. Dünya genelinde, en büyük 10 ekonomi Ar-Ge harcamalarının %84,7’sini oluşturuyor.


Hedef; kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi desteklemek, dayanıklı altyapılar tesis etmek ve yenilikçiliği güçlendirmek.


NASIL? Sanayi üretiminin teknoloji seviyesinin yükseltilmesi, sanayide dijital dönüşüme yönelik araştırma ve uygulamaların teşvik edilmesi, lojistik altyapısının güçlendirilmesi ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yapılacak yatırımların önceliklendirilmesi

DESTEK HATTI

sticky-logo