------------- MAIN ----------------- -->

Sürdürülebilir inşaat, enerji kullanımı ve kaynak miktarlarının yenilenebilir/geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımıyla oluşturulmaktadır.