------------- MAIN ----------------- -->

Üretim ve/veya işletme sırasında sera gazı emisyonu yaratmayan bir ürün veya hizmeti tanımlamak için kullanılan bir terim.

Richard Register "ekokent" terimini 1987 yılında yazdığı ‘Ecocity Berkeley: sağlıklı bir gelecek için şehirler inşa etmek’ adlı kitabında ortaya atmıştır.

Sürdürülebilir şehir kavramının bir diğer öncü ismi ise daha sonra Ecopolis Architects'i kuran mimar Paul F. Downton'dır.