------------- MAIN ----------------- -->

Sorunları daha bütüncül, dinamik bir sistemin parçası olarak gören ve farklı unsurların birbirini nasıl etkilediğini anlamaya odaklanan bir sorun çözme yaklaşımıdır.