------------- MAIN ----------------- -->

Bütün canlıların ve sektörlerin taleplerini dikkate alarak, su kaynaklarının optimum faydalı kullanımlarını sağlayacak ve olumsuz etkilerini kontrol altına alacak politika geliştirme, planlama, kalite koruma, yatırım, izleme, izin verme, denetim, yaptırım ve koordinasyon faaliyetlerinin bütünüdür.

Richard Register "ekokent" terimini 1987 yılında yazdığı ‘Ecocity Berkeley: sağlıklı bir gelecek için şehirler inşa etmek’ adlı kitabında ortaya atmıştır.

Sürdürülebilir şehir kavramının bir diğer öncü ismi ise daha sonra Ecopolis Architects'i kuran mimar Paul F. Downton'dır.

DESTEK HATTI

sticky-logo