------------- MAIN ----------------- -->

Toplumun her üyesinin aynı temel haklara, fırsatlara, yükümlülüklere ve sosyal olanaklara sahip olması için ideal koşullara işaret eder.