------------- MAIN ----------------- -->

2025’e kadar sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak.


Dünyanın yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan okyanuslarda 171 trilyondan fazla plastik parçası bulunuyor.


Hedef; sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kullanmak.


NASIL? Deniz ve kıyı koruma alanlarının yönetiminin etkinliğinin artırılması, balık stoklarının korunması ve geliştirilmesi, karasal kökenli faaliyetlerden kaynaklanan, kirliliğinin önlenmesi.

DESTEK HATTI

sticky-logo