------------- MAIN ----------------- -->
Bankacılık sektörünün Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla düzenlenen, 130 bankanın katılımıyla 2019 Eylül ayında yayımlanan ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlayan prensipler “Sorumlu Bankacılık Prensipleri” olarak adlandırılır. Bu prensipler sürdürülebilirliği gözeten kapsamlı bir çerçeve sunar.

DESTEK HATTI

sticky-logo