------------- MAIN ----------------- -->

Karasal ekosistemleri korumak, iyileştirmek ve sürdürülebilir kullanımını desteklemek; sürdürülebilir orman yönetimini sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek; arazi bozunumunu durdurmak ve tersine çevirmek, biyolojik çeşitlilik kaybını engellemek.


Her bir saatte, 300 futbol sahası boyutunda ormanlar kesiliyor, yok ediliyor. 2030’a kadar gezegenin ormanlarının yalnızca %10’unun kalacağı düşünülüyor.


Hedef; Karasal ekosistemleri korumak, onarmak ve bu ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını teşvik etmek, ormanları sürdürülebilir biçimde yönetmek, çölleşmeyle mücadele etmek, arazi kaybının önüne geçerek etkilerini tersine çevirmek ve biyoçeşitliliğin kaybolmasına engel olmak.


NASIL? Toprak, bitki, orman, deniz, tatlı su gibi doğal kaynakların etkin kullanımı ve korunması, kaçak avlanmanın engellenmesi, biyoçeşitliliğin ve gen kaynaklarının muhafaza edilmesi.

DESTEK HATTI

sticky-logo