------------- MAIN ----------------- -->

2030’a kadar istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek.


Dünya genelinde toplam iş gücü üzerinden işsizlik oranı % 6.2 seviyesinde.


Hedef; kimseyi geride bırakmayan, istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, tam ve üretken istihdamı ve herkes için insana yakışır işleri desteklemek.


NASIL? Kişi başına düşen gelir artışının ulusal koşullara uygun olarak sürdürülmesi; yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanarak ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesi; girişimciliğin, yaratıcılık ve yenilikçiliğin desteklenmesi; kaynak verimliliğinin artırılması, çalışanların haklarının korunması.

DESTEK HATTI

sticky-logo