------------- MAIN ----------------- -->

Çevresel ve sosyal sistemlerin karmaşık ve birbirine bağlı olmasından kaynaklanan beklenmeyen veya amaçlanmayan sonuçlardır.

DESTEK HATTI

sticky-logo