------------- MAIN ----------------- -->

2030’a kadar kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek.


Dünya genelinde yaklaşık 124 milyon çocuk ve ergenin okula gitmediği tahmin ediliyor.


Hedef; 2030’a kadar kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitim sağlamak.


NASIL? Herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarının, insana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerilerin teşvik edilmesi.