------------- MAIN ----------------- -->

Net sıfır enerjili binalar; yıl boyunca en az tükettiği kadar, enerjiyi yenilenebilir enerji kaynağı kullanarak üreten binalardır. Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş, toprak ve rüzgâr enerjisi kullanılır.

DESTEK HATTI

sticky-logo