------------- MAIN ----------------- -->

Bir bina veya topluluğun yalnızca sahaya düşen suyu kullandığı yaklaşımdır. Net Sıfır Su’ya ulaşmak, su kaynaklarının tüketimini sınırlandırmak ve yıl boyunca o bölgenin kaynaklarını miktar veya kalite olarak tüketmeyecek şekilde korumak anlamına gelir. Net sıfır suyun amacı; tedarik edilen tatlı su kullanımını en aza indirmek için alternatif su kaynaklarını (gri su, tuzdan arındırılmış su, biriktirme sistemleri, yağmur suyu hasadı vs) kullanmak ve su verimliliğini sağlayarak doğal su kaynaklarının miktarını ve kalitesini korumaktır.