------------- MAIN ----------------- -->

Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)

Nesli tehlike altında olan yaban hayatının uluslararası ticaretini kontrol edebilmek için, hükûmetlerin iznini şart koşan sözleşme. CITES; Türkiye'de 20 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 22 Aralık 1996’da yürürlüğe girdi.