------------- MAIN ----------------- -->

2030’a kadar yoksulluğun tüm biçimlerini her yerde sona erdirmek.


BM verilerine göre, toplam dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan 1,3 milyar yoksul insan bulunuyor.


Hedef; günde 1,25 dolardan daha az bir parayla geçinen insanları kapsayan aşırı yoksulluğun, 2030’a kadar herkes için, her yerde ortadan kaldırmak.


NASIL? Dezavantajlı gruplara yönelik yapılan yardımların kapsamının genişletilmesi, kişileri işgücü piyasasına kazandırmaya yönelik desteklerin artırılması, sosyal koruma sistemlerinin geliştirilmesi ve fırsat eşitliğine duyarlı kalkınma stratejilerinin geliştirilmesi

DESTEK HATTI

sticky-logo