------------- MAIN ----------------- -->

Bir ürünün çevre dostu olduğunu gösteren sertifika.