------------- MAIN ----------------- -->

Sürdürülebilir ve doğa dostu yöntemlerle geleneksel ekonomiyi dönüştürerek çevreyi korumaya yönelik çözümler üreten sisteme yeşil finans denir. Yeşil finans modeli, sürdürülebilirlik ile ilgili yapılan tüm çalışmaları kapsar.

DESTEK HATTI

sticky-logo