------------- MAIN ----------------- -->

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi tarafından “bir sera gazını, bir aerosolü veya bir sera gazının oluşumunda rolü bulunan bir öncü maddeyi atmosferden uzaklaştıran herhangi bir işlem, faaliyet veya mekanizma” şeklinde tanımlanır. Yutak Alanları kavramı; orman alanları, çayır ve mera alanları, tarım alanları, sulak alanlar, yerleşim alanları ve diğer alanlar olarak 6 gruba ayrılır

DESTEK HATTI

sticky-logo