------------- MAIN ----------------- -->

Yönetişim, iyi yönetim ve paydaşların güvenini kazanmak için uygun kültürün ve iklimin oluşturulması anlamına gelir. İyi yönetişim; adillik, hesap verebilirlik, etkililik, şeffaflık, katılımcılık, tutarlılık ve sorumluluk ilkelerini kapsar.

DESTEK HATTI

sticky-logo