------------- MAIN ----------------- -->

Üretim, promosyon, fiyatlandırma ve dağıtım aşamasında çevreye uyumlu stratejilerin uygulandığı pazarlama yöntemi. Bu yöntem değer odaklı üretim, tüketicilerin hayatını riske atmayan ürün politikası, hayvanların ve çevrenin korunması gibi sürdürülebilirlik esaslarını kapsar.