------------- MAIN ----------------- -->

Ülkemizde Yenilenebilir Enerji Sertifikası veya Yeşil Enerji Sertifikası olarak adlandırılan I-REC Sertifikası, üretilen enerjinin kaynağının ve özniteliğinin izlenebilirliğini sağlayarak elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeler.

DESTEK HATTI

sticky-logo