------------- MAIN ----------------- -->

Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nda yer alan tanıma göre yeşil yakalı meslekler imalat, tarım, hizmet ve Ar-Ge sektörlerinde insanlığın karşı karşıya olduğu çevresel tehditleri gidermeyi amaçlayan mesleklerdir. Örnek: Yenilenebilir enerji danışmanlığı, yenilenebilir enerji mühendisliği, rüzgâr enerjisi uzmanlığı, rüzgâr enerjisi teknikerliği.

DESTEK HATTI

sticky-logo