------------- MAIN ----------------- -->

Çevre dostu ürün ve uygulamaları destekleyen ve bu yönde çalışan şirketlere yapılan sorumlu yatırımlara verilen isim.