------------- MAIN ----------------- -->

Başka tür katı atıklardan ayrılan ve park, doğa veya bahçelerde oluşan yaprak, ot kırpıkları, çalı, dal ve diğer organik madde türleri. Toplanması ve işlenmesi daha zor olan gıda atıklarını içermez.

DESTEK HATTI

sticky-logo