------------- MAIN ----------------- -->

Başka tür katı atıklardan ayrılan ve park, doğa veya bahçelerde oluşan yaprak, ot kırpıkları, çalı, dal ve diğer organik madde türleri. Toplanması ve işlenmesi daha zor olan gıda atıklarını içermez.