------------- MAIN ----------------- -->

Uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak.


Gelişmekte olan ülkelerde iklime uyum planları için 2030'a kadar yıllık 160 ile 340 milyar dolar arasında finansmana ihtiyaç duyulmasına rağmen 2020'de bu ülkelere sağlanan finansman bu miktarın yüzde 10'unun altında kalıyor.


Hedef; uygulama araçlarını güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı canlandırmak


NASIL? Gelişmekte olan ülkelere uluslararası destek sağlanması; ek finansal kaynakların seferber edilmesi, en az gelişmiş ülkeler için yatırım teşvik uygulamalarının uygulanması.

DESTEK HATTI

sticky-logo