------------- MAIN ----------------- -->

İnsan eylemi veya eylemsizliğinden kaynaklanan tehlikeler.