------------- MAIN ----------------- -->

Yeryüzünü saran hava tabakasına verilen isim. Dünyanın atmosferi 6 katmandan oluşur: Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, iyonosfer ve ekzosfer.