------------- MAIN ----------------- -->

Bir kaynağın gelecek nesiller için yenilenmesini sağlayacak sürdürülebilir miktardan daha fazlasını hasat etme eylemidir. Örneğin; bal hasadında arı mevcudu dikkate alınmadan yapılan aşırı hasat, kolonilerin hastalık ve zararlılara karşı dirençsiz kalıp gelecek bal sezonuna güçsüz bir şekilde girmelerine neden olacaktır.