------------- MAIN ----------------- -->

Belirli bir atık türünün evsel veya endüstriyel alanlardan geri kazanım, geri dönüşüm veya bertarafa kadar olan tüm akışı ifade eder.