------------- MAIN ----------------- -->
Atığın başlangıcından nihai bertarafına kadar yönetilmesi için gereken faaliyetler ve eylemler.