------------- MAIN ----------------- -->

Düşük Enerjili Ev'e benzer şekilde, güneş panelleri eklenerek yapının kullandığından daha fazla elektrik üretmesi sağlar.